روغن کنجد فرابکر عقاب نفخ معده شما را درمان می کند

نشان دادن منشاء دانه کنجد و روغن کنجد فرابکر عقاب یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر قیمت آن است، زیرا در بسیاری از مناطق در سراسر جهان تولید می شود و منشاء خاصی به ویژه در جستجوی آن است.

ما آنالیز ایزوتوپ کربن و هیدروژن پایدار را با آنالیز نشانگر مولکولی مبتنی بر DNA برای مطالعه پتانسیل ترکیبی آنها برای تمایز منشأهای مختلف دانه‌های کنجد همراه کردیم.

برای داده‌های ایزوتوپ کربن و هیدروژن پایدار یک همبستگی مثبت بین هر دو پارامتر ایزوتوپ مشاهده شد، که نشان‌دهنده تأثیر ترکیبی غالب آب و هوا و در دسترس بودن آب است.

این امر باعث تمایز بین نمونه‌های کنجد از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آب و هوایی متوسط شد. مقادیر ایزوتوپ کربن نیز تفاوت‌هایی را بین روغن دانه‌های کنجد سیاه و سفید از مکان‌های یکسان نشان داد.

که نشان‌دهنده راندمان مصرف آب بالاتر گیاهان تولیدکننده دانه‌های سیاه است. نشانگرهای مبتنی بر DNA شواهد مستقلی برای تنوع جغرافیایی و همچنین اطلاعاتی در مورد ارتباط ژنتیکی نمونه‌های مورد بررسی ارائه کردند.

بسته به تفاوت در شرایط محیطی و اثر انگشت ژنوتیپی، ترکیبی از هر دو روش تحلیلی ابزار بسیار قدرتمندی برای ارزیابی منشاء جغرافیایی اعلام شده است.

طبق دانش ما، این اولین مقاله در مورد اصالت مواد غذایی است که تجزیه و تحلیل ایزوتوپی پایدار عناصر زیستی را با نشانگرهای مبتنی بر DNA و تجزیه و تحلیل آماری ترکیبی آنها ترکیب می کند.

روغن دانه کنجد یک روغن خوراکی بسیار معتبر است که یا به عنوان روغن خوراکی مصرف می شود و یا برای اهداف دارویی و بهداشتی استفاده می شود.

کنجد یک گیاه بسیار مقاوم به خشکی است که بخشی از آن به دلیل سیستم ریشه ای گسترده و همچنین به دلیل تحمل دمای بالا است. در بسیاری از مناطق جهان رشد می کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.